Aktivitetskommitté

I vår förening finns en aktivitetskommitté bestående av fyra personer som hjälper till med att planera och ordna de aktiviteter som föreningen står för.

Kommittén träffas två gånger per terminför att planera för vad som skall komma under terminen.

Utöver planering så har aktivitetskommittén till uppgift att vara behjälpliga med praktiska uppgifter kring större träffar och föreläsningar. Det innebär att antingen samordna frivilliga eller att själva vara med.

Välkommen att höra av dig!

Är du intresserad av att hjälpa till? välkommen att kontakta Eva Svensson mobil 070-373 47 25 (gärna sms)eller e-post: [email protected]